1. Informacje dotyczące wyników egzaminu zawodowego sesji styczeń / luty 2023 zostaną przekazane zdającym 31.03.2023 przez „portal zdającego”.

 

Istnieje możliwość uzyskania informacji o wyniku egzaminu u wychowawców poszczególnych klas lub w sekretariacie szkoły poprzez osobiste stawienie się w ZSM.

 

  1. Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu w styczniu 2023 i nie zdali tegoż egzaminu, mogą w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyników złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji  czerwiec - lipiec 2023 r.