KOMUNIKATY-REKRUTACJA 2022/2023

димар українською мовою

 1. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do klas I ZSM

  21 VII 2022r. godz. 11.00

 2. Ogłoszenie listy przyjętych do klas I ZSM na podstawie złożonych oryginałów świadectw

  29 VII 2022r. godz. 11.00

 3. Spotkania z wychowawcami klas I ZSM – UCZNIOWIE + RODZICE

  29 VII 2022r. godz. 11.15

 4. Krawiec: zdjęcie miary mundurowej – zaliczka min. 200 zł

  21 VII 2022r. godz. 11.00-17.00 – sala sportowa (termin podstawowy)

  29 VII 2022r. godz. 10.00-15.00 – sala sportowa (termin dodatkowy)

 • sprzedaż koszulek  mundurowych – 21 i  29 VII 2022
 • sprzedaż koszulek polo – 29 VII 2022
 1. Zdjęcia do dokumentacji szkolnej w mundurach szkolnych IX 2022 r. w ZSM
 2. HARMONOGRAM BADAŃ LEKARSKICH- W TRAKCIE BADAŃ WYMAGANA JEST OBECNOŚĆ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

Zawód Zakres badań Termin realizacji badań Miejsce uzyskania w/w  zaświadczenia/ świadectwa zdrowia
Technik mechanik okrętowy  Badania niezbędne do uzyskania międzynarodowego morskiego świadectwa zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.01.2022 r. ws warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim od 21 VII do 2 IX 2022 NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia
Gdańsk-Nowy Port
ul. Oliwska 62

*uczniowie zgłaszają się do rejestracjiMedycyny Pracy z dokumentemtożsamości, kartą zdrowia,w rejestracji znajdować się  będzie  lista uczniów przyjętych do ZSM w zawodzie

Technik nawigator morski  Badania niezbędne do uzyskania międzynarodowego morskiego świadectwa zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.01.2022 r. ws warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim od 21 VII do 2 IX 2022 NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia
Gdańsk-Nowy Port
ul. Oliwska 62

*uczniowie zgłaszają się do rejestracjiMedycyny Pracy z dokumentemtożsamości, kartą zdrowia,w rejestracji znajdować się  będzie  lista uczniów przyjętych do ZSM w zawodzie

Technikżeglugi śródlądowej Badania niezbędne do uzyskania międzynarodowego morskiego świadectwa zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.01.2022 r. ws warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim od 21 VII do 2 IX 2022 NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia
Gdańsk-Nowy Port
ul. Oliwska 62

*uczniowie zgłaszają się do rejestracjiMedycyny Pracy z dokumentemtożsamości, kartą zdrowia,w rejestracji znajdować się  będzie  lista uczniów przyjętych do ZSM w zawodzie

Technik hotelarstwa Badanie krwi  – morfologia, OBOgólne badanie moczu przed badaniem medycyny pracy

we własnym zakresie

Badanie medycyny pracy od 21 VII do 2 IX 2022 NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia
Gdańsk-Nowy Port
ul. Oliwska 62

*uczniowie zgłaszają się do rejestracjiMedycyny Pracy z dokumentemtożsamości, kartą zdrowia, wynikami krwi i moczuw rejestracji znajdować się  będzie  lista uczniów przyjętych do ZSM w zawodzie

Badania na nosicielstwo od 21 VII 2022 stacja sanitarno-epidemiologiczna  wyznaczona przez ZSM w skierowaniu

 

2 IX 2022r. – OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA do sekretariatu zaświadczeń lekarskich, świadectw zdrowia, karty zdrowia.

Brak zaświadczenia lekarskiego spowoduje usunięcie ucznia z listy ZSM.