PRÓBNY EGZAMIN ZAWODOWY

06.12.2022 (wtorek)

Rozpoczęcie egzaminu o godz. 9:00

Klasa sala Czas trwania egzaminu ( cz. praktyczna )

 • IV Hg (cała klasa - 13 osób) -       sala 111-  150 min.
 • IV Eg ( cała klasa - 14 osób) -      sala 211- 150 min.
 • IV Lg (osoby w dzienniku 1-16)-   sala 312- 120 min.
 • IV Lg (osoby w dzienniku 17-31)- sala 313 -120 min.
 • IV Ng ( cała klasa - 15 osób)-      sala 408 - 180 min.
 • IV Zg ( cała klasa - 16 osób)-      sala 412 -  120 min.
 • IV Sg ( cała klasa - 16 osób) -     sala 315 - 120 min

Rozpoczęcie egzaminu o godz. 11:00

Klasa sala Czas trwania egzaminu ( cz. praktyczna )

 • IV Mg (cała klasa - 14 osób) - sala 412 - 240 min.


Opłata za egzamin Absolwenci szkoły przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po raz trzeci i kolejny zobowiązani są do opłaty za ten egzamin: - w przypadku części pisemnej – 74,18 zł - w przypadku części praktycznej – 148,35 zł - w przypadku części pisemnej i praktycznej – 222,53 zł Wpłat należy dokonywać na konto:  941010  1140  0170  7922  3100  0000 W tytule przelewu należy podać:  - oznaczenie kwalifikacji - imię i nazwisko - 5 ostatnich cyfr numeru PESEL


 EGZAMIN  ZAWODOWY      (kwalifikacje) ( Podstawa Programowa ‘2019 )  Kwalifikacje:

1. TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 315216  TWO.08. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych TWO.09. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

2.TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 315214  TWO.07. Pełnienie wachty morskiej i portowej

3.TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY 315105  TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

4.TECHNIK SPEDYTOR  333108 SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 1. TECHNIK LOGISTYK  333107

SPL.01. Obsługa magazynów SPL.04. Organizacja transport

 1. TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 333106

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

 1. TECHNIK HOTELARSTWA  422402

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie HGT.06. Realizacja usług w recepcji

 1. MAGAZYNIER-LOGISTYK  432106

SPL.01. Obsługa magazynów EGZAMIN  ZAWODOWY ( Podstawa Programowa ‘2017 ) Kwalifikacje:

 1. TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 315216

AU.39. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych; AU.40. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych.

 1. TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 315214

AU.41. Pełnienie wachty morskiej i portowej.

 1. TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY 315105

MG.32. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych.

 1. TECHNIK SPEDYTOR 333108

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

 1. TECHNIK LOGISTYK 333107

AU.22. Obsługa magazynów; AU.32. Organizacja transportu.

 1. TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 333106

AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach; AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

 1. TECHNIK HOTELARSTWA 422402

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji; TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.     Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły: doc03492220210125111854(1) (1) doc03492220210125111854(1) (1)