ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – CZĘŚĆ PISEMNA – 60 minut

  18 VI 2019r. (wtorek)

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala
18 VI 2019

Godz. 10:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.28

19 60 min. 111
Technik logistyk kwalifikacja AU.22 18 60 min. 203
18 60 min. 204
18 60 min. 207
Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.33  

22

60 min. 210
Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.39

 

10

60 min. 201
Technik hotelarstwa

kwalifikacja TG.12

 

16

60 min. 211
18 VI 2019

Godz. 12:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.29

1 60 min. SK2
Technik logistyk kwalifikacja A.31 24
Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 5
18 VI 2019

Godz. 14:00

Technik logistyk kwalifikacja A.32 1 60 min. 112

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

17-28 VI 2019r.

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala
17 VI 2019

Godz. 9:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.28

17 120 min. 103
17 VI 2019

Godz. 9:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.28

6 120 min. 104
Technik logistyk kwalifikacja A.31 11
17 VI 2019

Godz. 9:00

Technik logistyk kwalifikacja A.31 18 120 min. 111
17 VI 2019

Godz. 9:00

Technik logistyk kwalifikacja AU.22 18 120 min. 203
17 VI 2019

Godz. 9:00

18 120 min. 204
17 VI 2019

Godz. 9:00

18 120 min. 207
17 VI 2019

Godz. 9:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.33 22 180 min. 210
17 VI 2019

Godz. 9:00

Technik nawigator morski

kwalifikacja A.39

4 180 min. SK1
17 VI 2019

Godz. 9:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.11

7 150 min. 110
17 VI 2019

Godz. 9:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja TG.12

16 150 min. 211
17 VI 2019

Godz. 13:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.29

4 120 min. 107
Technik logistyk kwalifikacja A.32 7
17 VI 2019

Godz. 13:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34 7 180 min. 103
17 VI 2019

Godz. 13:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.12

4 150 min. 104
17 VI 2019

Godz. 16:00

Technik logistyk kwalifikacja A.30 1 120 min. 110
26 VI 2019

Godz. 9:00

 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.39

5 180 min. Akwen przy Gdańskim Klubie Morskim LOK (Martwa Wisła)
26 VI 2019

Godz. 15:00

 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.39

5 180 min.
28 VI 2019

Godz. 9:00

Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 4 240 min. 108

 

Część pisemna – 18 czerwca (wtorek) 2019:

Technik spedytor A.28. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik spedytor A.29. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik logistyk A.31. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik logistyk A.32. – godz. 14:00  (czas 60 min.)

Technik logistyk AU.22. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik eksploatacji portów i terminali  AU.33. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik mechanik okrętowy M.32. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik żeglugi śródlądowej AU.39. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik hotelarstwa TG.12. – godz. 10:00   (czas 60 min.)

Część praktyczna  – 17 czerwca (poniedziałek) 2019:

Technik spedytor A.28. – godz. 9:00  (czas 120 min.)

Technik spedytor A.29. – godz. 13:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk A.30. – godz. 16:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk A.31. – godz. 9:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk A.32. – godz. 13:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk AU.22. – godz. 9:00  (czas 120 min.)

Technik eksploatacji portów i terminali  A.34. – godz. 13:00   (czas 180 min.)

Technik eksploatacji portów i terminali  AU.33. – godz. 9:00   (czas 180 min.)

Technik  nawigator  morski A.39. – godz. 9:00   (czas 180 min.)

Technik hotelarstwa T.11. – godz. 9:00   (czas 150 min.)

Technik hotelarstwa T.12. – godz. 13:00  (czas 150 min.)

Technik hotelarstwa TG.12. – godz. 9:00   (czas 150 min.)

Część praktyczna  – 26 czerwca (środa) 2019:

Technik żeglugi śródlądowej AU.39. – godz. 9:00, 15:00  (czas 180 min.)

Część praktyczna  – 28 czerwca (piątek) 2019:

Technik mechanik okrętowy M.32. – godz. 9:00  (czas 240 min.)