EGZAMIN ZAWODOWY - WYNIKI !

 

  1. Informacje dotyczące wyników egzaminu zawodowego sesji styczeń / luty 2023 zostaną przekazane zdającym 31.03.2023 przez „portal zdającego”.

 

Istnieje możliwość uzyskania informacji o wyniku egzaminu u wychowawców poszczególnych klas lub w sekretariacie szkoły poprzez osobiste stawienie się w ZSM.

 

  1. Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu w styczniu 2023 i nie zdali tegoż egzaminu, mogą w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyników złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji  czerwiec - lipiec 2023 r.

 

 

 

 Opłata za egzamin Absolwenci szkoły przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po raz trzeci i kolejny zobowiązani są do opłaty za ten egzamin: - w przypadku części pisemnej – 83 zł - w przypadku części praktycznej – 167 zł - w przypadku części pisemnej i praktycznej – 250,25 zł Wpłat należy dokonywać na konto:  941010  1140  0170  7922  3100  0000 W tytule przelewu należy podać:  - oznaczenie kwalifikacji - imię i nazwisko - 5 ostatnich cyfr numeru PESEL


 EGZAMIN  ZAWODOWY      (kwalifikacje) ( Podstawa Programowa ‘2019 )  Kwalifikacje:

1. TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 315216  TWO.08. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych TWO.09. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

2.TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 315214  TWO.07. Pełnienie wachty morskiej i portowej

3.TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY 315105  TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

4.TECHNIK SPEDYTOR  333108 SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

5.TECHNIK LOGISTYK  333107

SPL.01. Obsługa magazynów SPL.04. Organizacja transport

6.TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 333106

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalac

7.TECHNIK HOTELARSTWA  422402

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie HGT.06. Realizacja usług w recepcji

8.MAGAZYNIER-LOGISTYK  432106

SPL.01. Obsługa magazynów

EGZAMIN  ZAWODOWY ( Podstawa Programowa ‘2017 ) Kwalifikacje:

  1. TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 315216

AU.39. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych; AU.40. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych.

  1. TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 315214

AU.41. Pełnienie wachty morskiej i portowej.

  1. TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY 315105

MG.32. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych.

  1. TECHNIK SPEDYTOR 333108

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

  1. TECHNIK LOGISTYK 333107

AU.22. Obsługa magazynów; AU.32. Organizacja transportu.

  1. TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 333106

AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach; AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

  1. TECHNIK HOTELARSTWA 422402

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji; TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.    

Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły: doc03492220210125111854(1) (1) doc03492220210125111854(1) (1)