UWAGA !

Od 1 czerwca (środa) rozpoczynają się egzaminy zawodowe /  potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. W związku z powyższym dyrekcja ZSM informuje, że:

1) na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;

2) każdy zdający powinien zgłosić się do szkoły co najmniej 30min. przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu;

3) zdający udają się do odpowiednich sal egzaminacyjnych, konkretnymi wejściami do budynków szkolnych ( szczegółowe informacje dotyczące konkretnych wejść są zawarte w harmonogramie egzaminu);

4) przystępujący do egzaminu powinien posiadać ze sobą dokument tożsamości, dwa długopisy z czarnym tuszem/atramentem oraz dopuszczone przepisami przybory (ujęte w harmonogramie egzaminu);

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz życzymy powodzenia !

Harmonogram egzaminów:

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

 

Egzamin zawodowy / potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 CZĘŚĆ PISEMNA – 60 minut

 2-21 VI 2022r.

 

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala Wykaz materiałów i przyborów, z których mogą korzystać zdający
2 VI 2022

Godz. 9:00

Magazynier-logistyk kwalifikacja SPL.01 14

 

6 zdających z 3B od nr 1 do 6

(wg dziennika)

 

8 zdających z 3Bg od nr 1 do 8

(wg dziennika)

60 min. 412

 

Wejście główne – nowy budynek

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
14

9 zdających z 3B

od nr 7 do 15

(wg dziennika)

 

5 zdających z 3Bg

od nr 9 do 13

(wg dziennika)

60 min. 309

 

Wejście boczne – nowy budynek

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
13

 

5 zdających z 3B

od nr 16 do 20

(wg dziennika)

 

8 zdających z 3Bg 

od nr 14 do21

(wg dziennika)

60 min. 308

 

Wejście boczne – nowy budynek

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
2 VI 2022

Godz. 11:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja SPL.02 15

14 zdających z 3E + 1zdający z 3Eg

60 min. 412

 

Wejście główne – nowy budynek

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
Technik logistyk kwalifikacja SPL.01 14

 

14 zdających z 3L

od nr 1 do 14

(wg dziennika)

60 min. 309

 

Wejście boczne – nowy budynek

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *

14

14 zdających z 3L

od nr 15 do 28

(wg dziennika)

60 min. 308

 

Wejście boczne – nowy budynek

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
2 VI 2022

Godz. 13:00

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja TWO.08

15

14 zdających z 3Z + 1zdający z 3Zg

60 min. 412

 

Wejście główne – nowy budynek

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
Technik hotelarstwa

kwalifikacja HGT.03

12

12 zdających z 3H

60 min. 309

 

Wejście boczne – nowy budynek

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
21 VI 2022

Godz. 10:00

Technik spedytor

kwalifikacja AU.31

1

1 zdający

(absolwent)

60 min. 312

Wejście główne – nowy budynek

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
21 VI 2022

Godz. 12:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.34 2

2 zdających

(absolwenci)

60 min. 315

Wejście główne – nowy budynek

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.40

1

1 zdający

(absolwent)

Technik hotelarstwa

kwalifikacja TG.13

1

1 zdający

(absolwent)

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia,dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

Na egzamin wszyscy zdający zgłaszają się na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

Egzamin zawodowy / potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

1-28VI 2022r.

 

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala Wykaz materiałów i przyborów, z których mogą korzystać zdający
1 VI 2022 Godz. 9:00 Magazynier-logistyk kwalifikacja SPL.01 11

 

5 zdających z 3B

od nr 1 do 5

(wg dziennika)

 

6 zdających z 3Bg od nr 1 do 6

(wg dziennika)

120 min. 203 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
1 VI 2022 Godz. 9:00 Magazynier-logistyk kwalifikacja SPL.01 10

 

6 zdających z 3B

od nr 6 do 11

(wg dziennika)

 

4 zdających z 3Bg od nr 7 do 10

(wg dziennika)

120 min. 204 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
1 VI 2022 Godz. 9:00 Magazynier-logistyk kwalifikacja SPL.01 10

 

6 zdających z 3B :

od nr 12 do 17

(wg dziennika)

 

4 zdających z 3Bg od nr 11 do 14

(wg dziennika)

120 min. 103 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
1 VI 2022 Godz. 9:00 Magazynier-logistyk kwalifikacja SPL.01 10

 

3 zdających z 3B :

od nr 18 do 20

(wg dziennika)

 

7 zdających z 3Bg :

od nr 15 do 21

(wg dziennika)

 

120 min. 104 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 

1 VI 2022 Godz. 9:00

 

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja SPL.02 15

 

14 zdających z 3E + 1zdający z 3Eg

120 min.  

315

 

Wejście główne – nowy budynek

 

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
1 VI 2022 Godz. 9:00 Technik logistyk kwalifikacja SPL.01  

14

 

14 zdających z 3L :

od nr 1 do 14

(wg dziennika)

120 min. 312

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
1 VI 2022 Godz. 9:00 Technik logistyk kwalifikacja SPL.01  

14

14 zdających z 3L :

od nr 15 do 28

(wg dziennika)

120 min.  

313

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
1 VI 2022 Godz. 9:00

 

Technik hotelarstwa

kwalifikacja HGT.03

13

 

12 zdających z 3H + 1zdający z 3Hg

150 min.  

408

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
17 VI 2022 Godz. 8:00

 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja TWO.08

6

 

6 zdających z 3Z :

od nr 1 do 6

(wg dziennika)

 

180 min. Akwen przy Gdańskim Klubie Morskim LOK

(Martwa Wisła)

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*
17 VI 2022 Godz. 12:30

 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja TWO.08

6

 

6 zdających z 3Z :

od nr 7 do 12

(wg dziennika)

180 min.
17 VI 2022 Godz. 17:00

 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja TWO.08

5

2 zdających z 3Z :

od nr 13 do 14

(wg dziennika)

 

+ 3 zdających z 3Zg

180 min.
20 VI 2022

Godz. 9:00

Technik spedytor

kwalifikacja AU.31

 

7

 

7 zdających

(absolwenci)

 

120 min.  

315

 

Wejście główne – nowy budynek

 

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
20 VI 2022

Godz. 9:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja TG.12

2

 

2 zdających

(absolwenci)

 

150 min.  

312

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
20 VI 2022

Godz. 9:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.33 3

 

3 zdających

(absolwenci)

180 min.  

 

313

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 20 VI 2022

Godz. 9:00

Technik nawigator morski

kwalifikacja A.39

1

 

1 zdający

(absolwent)

180 min. 411 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi

i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka, temperówka, trójkąty nawigacyjne 2 szt., przenośnik nawigacyjny, cyrkiel

Technik nawigator morski

kwalifikacja AU.41

6

 

6 zdających

(absolwenci)

20 VI 2022

Godz. 13:00

Technik logistyk kwalifikacja AU.32 4

 

4 zdających

(absolwenci)

120 min.  

211

 

Wejście główne –  budynek główny

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
20 VI 2022

Godz. 13:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja TG.13

5

 

5 zdających

(absolwenci)

150 min.  

 

207

 

Wejście główne –  budynek główny

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
20 VI 2022

Godz. 13:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.34 10

 

10 zdających

(absolwenci)

180 min.  

203

 

Wejście główne –  budynek główny

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
23 VI 2022

Godz. 12:00

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.40

1

 

1 zdający

(absolwent)

120 min. 412

 

Wejście główne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
 28 VI 2022

Godz.9:00

Technik mechanik okrętowy kwalifikacja MG.32 6

 

6 zdających

(absolwenci)

240 min. 412

 

Wejście główne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia,dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

Na egzamin wszyscy zdający zgłaszają się na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.

Opłata za egzamin

Absolwenci szkoły przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po raz trzeci i kolejny zobowiązani są do opłaty za ten egzamin:

– w przypadku części pisemnej – 74,18 zł

– w przypadku części praktycznej – 148,35 zł

– w przypadku części pisemnej i praktycznej – 222,53 zł

Wpłat należy dokonywać na konto:  941010  1140  0170  7922  3100  0000

W tytule przelewu należy podać: 

– oznaczenie kwalifikacji

– imię i nazwisko

– 5 ostatnich cyfr numeru PESEL

 EGZAMIN  ZAWODOWY      (kwalifikacje)

( Podstawa Programowa ‘2019 )

 Kwalifikacje:

1. TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 315216

 TWO.08. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

TWO.09. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

2.TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 315214

 TWO.07. Pełnienie wachty morskiej i portowej

3.TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY 315105

 TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

4.TECHNIK SPEDYTOR  333108

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 1. TECHNIK LOGISTYK  333107

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transport

 1. TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 333106

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

 1. TECHNIK HOTELARSTWA  422402

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

 1. MAGAZYNIER-LOGISTYK  432106

SPL.01. Obsługa magazynów

EGZAMIN  ZAWODOWY

( Podstawa Programowa ‘2017 )

Kwalifikacje:

 1. TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 315216

AU.39. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i

morskich wodach wewnętrznych;

AU.40. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów

pokładowych.

 1. TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 315214

AU.41. Pełnienie wachty morskiej i portowej.

 1. TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY 315105

MG.32. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn,

urządzeń i instalacji okrętowych.

 1. TECHNIK SPEDYTOR 333108

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

 1. TECHNIK LOGISTYK 333107

AU.22. Obsługa magazynów;

AU.32. Organizacja transportu.

 1. TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 333106

AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach;

AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz

magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

 1. TECHNIK HOTELARSTWA 422402

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji;

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

 

 

Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły:

doc03492220210125111854(1) (1)

doc03492220210125111854(1) (1)