EGZAMIN ZAWODOWY - WYNIKI !

  1. Informacje dotyczące wyników egzaminu zawodowego sesji czerwiec / lipiec 2023 zostaną przekazane zdającym:
    a) 31.08.2023 przez „portal zdającego”,
    b) 04.09.2023 przez wychowawców poszczególnych klas.
    Istnieje możliwość uzyskania informacji o wyniku egzaminu w sekretariacie szkoły poprzez osobiste stawienie się w ZSM.
  2. Termin składania deklaracji na sesję styczeń/luty 2024 przez zdających, którzy nie zdali egzaminu upływa 15.09.2023 (formuła 2017, 2019), 09.09.2023 (formuła 2012).