EGZAMIN ZAWODOWY -WYNIKI !

 

 1. Informacje dotyczące wyników egzaminu zawodowego sesji styczeń / luty 2024zostaną przekazane zdającym 03.2024 przez „portal zdającego”.

 

Istnieje możliwość uzyskania informacji o wyniku egzaminu u wychowawców poszczególnych klas lub w sekretariacie szkoły poprzez osobiste stawienie się w ZSM.

 

 1. Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu w styczniu 2024
  i nie zdali tegoż egzaminu, mogą w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji  czerwiec - lipiec 2024 r.

 

EGZAMIN  ZAWODOWY

( Podstawa Programowa ‘2019 )

 

Kwalifikacje:

 

 1. TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 315216

TWO.08. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

TWO.09. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

  

 1. TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 315214 

TWO.07. Pełnienie wachty morskiej i portowej

  

 1. TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY 315105 

TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

  

 1. TECHNIK SPEDYTOR  333108 

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

  

 1. TECHNIK LOGISTYK  333107 

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu 

 

 1. TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 333106 

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach 

 

 1. TECHNIK HOTELARSTWA  422402 

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji 

 

 1. MAGAZYNIER-LOGISTYK  432106 

SPL.01. Obsługa magazynów

 

 

 

 

EGZAMIN  ZAWODOWY

( Podstawa Programowa ‘2017 )

 

Kwalifikacje:

 

 1. TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 315216 

AU.39. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i

morskich wodach wewnętrznych;

 AU.40. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów

pokładowych.

 

 1. TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 315214 

AU.41. Pełnienie wachty morskiej i portowej.

 

 1. TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY 315105 

MG.32. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn,

urządzeń i instalacji okrętowych.

 

 1. TECHNIK SPEDYTOR 333108 

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

 

 1. TECHNIK LOGISTYK 333107 

AU.22. Obsługa magazynów; 

AU.32. Organizacja transportu.

 

 1. TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 333106 

AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach;

 AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz

magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

 

 1. TECHNIK HOTELARSTWA 422402 

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji; 

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.


Deklaracja na egzamin zawodowy


Opłata za egzamin

Absolwenci szkoły przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po raz trzeci i kolejny zobowiązani są do opłaty za ten egzamin:

- w przypadku części pisemnej – 83,42 zł

- w przypadku części praktycznej – 166,83 zł

- w przypadku części pisemnej i praktycznej – 250,25 zł

 

Wpłat należy dokonywać na konto:  941010  1140  0170  7922  3100  0000

 

W tytule przelewu należy podać: 

- oznaczenie kwalifikacji

- imię i nazwisko

- 5 ostatnich cyfr numeru PESEL

 

UWAGA !

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu (§52 ust. 5 rozp.)