Lp. Wyszczególnienie Termin Godzina
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2022 9.00-kl.I 10.00-kl.II-IV
2. Spotkanie Dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych i kl.3B Zebrania z rodzicami uczniów klas 2 i 3 i kl.4 po podstawówce Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych+ 3B bezpośrednio po spotkaniu z Dyr. 07.09.2022   17.00 17.00
3. Spotkanie Dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas I: 1M,1N,1Z,1H Spotkanie Dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas I: 1L1,1L2 1E,1S,1B Zebrania z rodzicami – kl.I- bezpośrednio po spotkaniu z Dyrekcją 08.09.2022 17.00 17.45
4. Chrzest klas pierwszych-Hel 09.09.2022
5. Ślubowanie klas pierwszych– sobota za dzień 31.10.2022 10.09.2022
6. Zespół przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 14.09.2022   15.15
7. Rada Pedagogiczna 15.45
8. Zespół Wychowawczy Umówione konsultacje indywidualne z rodzicami-wg indywidualnych potrzeb Spotkanie z Radą Rodziców 05.10.2022   15.15 17.00-18.00 17.00-trójki klasowe
9. Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych 14.10.2022
10. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych-(odpracowanie w sobotę 10.09.2022) 31.10.2022
11. Wystawienie ocen proponowanych w tym ocen ndst/nkl za I sem. roku szk.2022/2023 22.11.2022 15.00
12. Zespół przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 23.11.2022   15:15
13. Zespół Wychowawczy 15.45
14. Zebrania z rodzicami– kl. I-II 17.00
15. Zebrania z rodzicami- kl. III-IV 18.00
16. Próbny egzamin zawodowy + Mikołajki 06.12.2022 Lekcje skrócone do 11.50
17. Wystawienie ocen śródrocznych 21.12.2022 15.00
18. Wigilie klasowe 22.12.2022 8.00-9.30- kl.II-III 10.00-11.30- kl. I i IV
19. Szkolny apel wigilijny 9.30-10.00
20. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 11.45-13:15
21. Wigilia pracownicza ZSM 13:15
22. Ferie świąteczne 23.12.2022 -30.12.2022
23. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2.01.2023
24. Umówione konsultacje indywidualne z rodzicami -wg indywidualnych potrzeb 4.01.2023 17.00-18.00
25. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – dni wolne od zajęć dydaktycznych 9,10.01.2023
26. Ferie zimowe 16.01 - 29.01.2023
27. Zespół przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 1.02.2023   15.15
28. Rada pedagogiczna analityczna 15.45
29. Dzień Otwarty szkoły-sobota za dzień 9.06.2023 03.2023
30. Zespół Wychowawczy 1.03.2023   15.15
31. Umówione konsultacje indywidualne z rodzicami -wg indywidualnych potrzeb 17.00-18.00
32. Wystawienie propozycji ocen rocznych, w tym ocen ndst/nkl, w roku szkolnym 2022/2023- klasy maturalne 24.03.2023 15.00
33. Zebrania z rodzicami- zapoznanie z przewidywanymi ocenami– klasy maturalne 29.03.2023 17.00
34. Ferie świąteczne 6.04.2023-11.04.2023
35. Wystawienie ocen końcowo rocznych w klasach maturalnych 24.04.2023 9.00
36. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas maturalnych 11.15
37. Próbny egzamin zawodowy – lekcje skrócone do 11:15 28.04.2023   11.30
38. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 12.00
39. Majówka – dni wolne od zajęć dydaktycznych 1,2,3.05.2023
40. Egzaminy maturalne- dni wolne od zajęć dydaktycznych 4,5,8.05.2023
41. Wystawienie propozycji ocen rocznych, w tym ocen ndst/nkl, w roku szkolnym 2022/2023 - kl. I-III oraz kl. IV po podstawówce 16.05.2023 15.00
42. Zespół przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 17.05.2023   15.15
43. Zespół wychowawczy 15.45
44.  Zebrania z rodzicami- zapoznanie z przewidywanymi ocenami i zagrożeniami – kl. I-III 17.00
45. Wystawienie ocen końcowo rocznych w klasach I-III 16.06.2023 15.00
46. Boże Ciało - dni wolne od zajęć dydaktycznych 8-9.06.2023
47. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 19.06.2023 13.30
48. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - dni wolne od zajęć dydaktycznych 1,2.06.2023
49. Zakończenie roku szkolnego 23.06.2023 9.00
50. Podsumowująca rada pedagogiczna 12.00
51. Rekrutacja/ Matura poprawkowa Wg. harmonogramu MEiN
52. Rady pedagogiczne wg potrzeb

Dni „Dyrektora Szkoły” -wolne od zajęć: 22.12.22, 2.01.2023,9,10.01.2023 (2 dni)- egz. zawodowy, 2.05.2023,4,5,8.05.2023-matura,  1,2.06.2023 (2 dni)-razem 10 dni.