Regulamin mundurowy

  1. Zespół Szkół Morskich jest szkołą, w której obowiązuje wzór jednolitego stroju zwany dalej mundurem.
  2. W Zespole Szkół Morskich obowiązuje następujące umundurowanie:
   1. bluza marynarska z kołnierzem marynarskim w połączeniu z koszulką marynarską białą z niebieskim obszyciem (w okresie zimowym dopuszcza się bluzę marynarską z kołnierzem marynarskim w połączeniu z golfem czarnym, granatowym lub białym);
   2. długie spodnie (lub spódnica dla dziewcząt) z takiego samego materiału jak bluza marynarska;
   3. buty i skarpety jednolitego koloru czarnego;
   4. emblemat szkoły z odpowiednią liczbą belek w zależności od poziomu edukacji;
   5. naszywka-symbol danego zawodu;
   6. biała koszulka polo z granatowym kołnierzykiem i logo szkoły w okresie ustalonym przez Dyrektora szkoły;
   7. w trakcie ważnych uroczystości obowiązuje czapka mundurowa.
  3. Uczeń ma obowiązek:
   1. z godnością i szacunkiem nosić mundur szkolny;
   2. uczęszczać na zajęcia lekcyjne i wszystkie uroczystości szkolne w pełnym umundurowaniu;
   3. nosić trwale umocowane na mundurze odpowiednie emblematy i odznaki szkolne;
   4. dbać o swoje umundurowanie i posiadać wszystkie jego elementy w stanie czystym i nieuszkodzonym;
   5. okrycie wierzchnie pozostawić w szatni szkolnej, obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia go do sal lekcyjnych.
  4. Zabrania się noszenia ubiorów, toreb lub plecaków reklamujących używki, treści zabronione prawnie i obrażające uczucia religijne oraz z nadrukiem z obraźliwymi sformułowaniami lub znakami graficznymi.
  5. Każdy pracownik szkoły na jej terenie zobowiązany jest do egzekwowania od uczniów przestrzegania noszenia kompletnego i estetycznego umundurowania, właściwego dla danego okresu roku szkolnego.

 

Obowiązuje od dnia 01.09.2023 r.