REGULAMIN MUNDUROWY ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH

 1. Zespół Szkół Morskich jest szkołą mundurową.
 2. Przestrzeganie regulaminu mundurowego jest jednym z podstawowych obowiązków każdego ucznia.
 3. W Zespole Szkół Morskich obowiązuje następujące umundurowanie:
  1. bluza marynarska z kołnierzem marynarskim w połączeniu z koszulką marynarską białą z niebieskim obszyciem lub golfem czarnym/białym,
  2. długie spodnie / spódnica z takiego samego materiału jak bluza,
  3. buty i skarpety jednolitego koloru czarnego,
  4. emblemat szkoły z odpowiednią liczbą belek,
  5. naszywka – symbol danego zawodu,
  6. w okresie wczesnojesiennym oraz wiosennym bluza marynarska może zostać zastąpiona białą koszulką polo z granatowym kołnierzykiem i logo szkoły,
  7. w trakcie uroczystości szkolnych obowiązuje czapka mundurowa.
 1. Uczeń ma obowiązek:
  1. Z godnością i szacunkiem nosić mundur szkolny.
  2. Uczęszczać na zajęcia lekcyjne i wszystkie uroczystości szkolne w pełnym umundurowaniu.
  3. Nosić trwale umocowane na mundurze odpowiednie emblematy i odznaki szkolne.
  4. Dbać o swoje umundurowanie i posiadać wszystkie jego elementy w stanie  czystym i nieuszkodzonym.
  5. Okrycie wierzchnie pozostawić w szatni szkolnej; obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia go do sal lekcyjnych.
 1. Zabrania się:
  • Noszenia w szkole biżuterii, która może zagrażać bezpieczeństwu.
  • Piercingu w widocznym miejscu w szczególności: nosa, ust, łuku brwiowego, języka. Dopuszczalne są tylko skromne, delikatne kolczyki w uszach.
  • Eksponowania tatuaży.
  • Kontrastowych, ostrych kolorów włosów; włosy farbowane dopuszczalne tylko w naturalnych kolorach. Długie włosy powinny być utrzymane w sposób niepowodujący ograniczenia pola widzenia.
  • Noszenia ubiorów, toreb lub plecaków reklamujących używki, treści zabronione prawem i obrażające uczucia religijne oraz z nadrukiem z obraźliwymi sformułowaniami lub znakami graficznymi.
 2. Uczeń ubrany niezgodnie z regulaminem jest zobowiązany uzupełnić umundurowanie i wrócić na zajęcia szkolne.
 3. Każdy pracownik zobowiązany jest w czasie zajęć szkolnych, dyżurów i służb do wyegzekwowania od uczniów przestrzegania noszenia kompletnego i estetycznego umundurowania, właściwego dla danego okresu roku szkolnego.