poziom_efs_kolor.png

GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW

Szkoła uczestniczy w Projekcie Gdańsk Miastem Zawodowców – Podniesienie jakości edukacji zawodowej realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałania 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dofinansowanie projektu z UE: 11 714 329,43 zł

Co zyskują uczniowie dzięki udziałowi w projekcie?

W ramach projektu realizowane są dla uczniów naszej szkoły m.in.: płatne staże u pracodawców, szkolenia zawodowe, darmowe kursy (kurs prawa jazdy, sternika motorowodnego, kurs spawania, kurs obsługi żurawi HDS, szkolenie AutoCAD, kurs na obsługę wózków widłowych, język angielski branżowy), zajęcia dodatkowe podnoszące kwalifikacje i kompetencje uczniów, wsparcie doradców zawodowych w postaci indywidualnych konsultacji i warsztatów grupowych (realizowane w Centrum Rozwoju talentów).
Działania te przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności naszych Absolwentów na rynku pracy.

Więcej na temat realizacji projektu pod linkiem:
http://ckziu1.gda.pl/projekty/gdansk-miastem-zawodowcow