Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych publicznych
szkół ponadpodstawowych na terenie województwa pomorskiego
w roku szk. 2023/2024 zostanie opublikowany w późniejszym czasie.