06.12.2023 (środa)

 

Trening techniczny o godz. 9:00

Klasa

Sala

Czas trwania

 treningu technicznego

V M(cała klasa - 16 osób)

412

60 min.

V S(cała klasa - 15 osób)

308

60 min.

V N(cała klasa - 14 osób)

309

60 min.

 

Rozpoczęcie egzaminu o godz. 10:00

Klasa

Sala

Czas trwania egzaminu

( cz. praktyczna )

VH(cała klasa - 12 osób)

104

150 min.

VE( cała klasa - 13 osób)

204

150 min.

V L  (osoby w dzienniku 1-14)

312

120min.

V L  (osoby w dzienniku 15-28)

313

120 min.

V N ( cała klasa - 14 osób)

408

180 min.

V M( cała klasa - 16 osób)

412

240 min.

V S( cała klasa - 15 osób)

315

120 min.

 

  

Rozpoczęcie egzaminu o godz. 12:30

Klasa

Sala

Czas trwania egzaminu

( cz. praktyczna )

VZ(cała klasa - 13 osób)

412

120 min.