mgr inż. Ryszard Dombrowski – dyrektor

mgr Maciej Litwicki – wicedyrektor, pełnomocnik ds. ISO

mgr inż. Piotr Saletnik – wicedyrektor

mgr inż. Joanna Kozieł -wicedyrektor

mgr inż. Aneta Małasiewicz – z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr Aneta Piskorz-Połubok – kierownik laboratorium szkolenia praktycznego