Informujemy, że zgodnie komunikatem dyrektora

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 24 kwietnia 2020 r. zmieniony został harmonogram

egzaminu egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Otwórz plik z harmonogramem egzaminów