Matura 2023

  1. Informacje o przebiegu i organizacji egzaminu maturalnego dostępne są na stronie OKE Gdańsk. Po kliknięciu Linku mogą Państwo pobrać opublikowany plik (Informator).
  2. Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego można złożyć elektronicznie za pomocą portalu ZIU (Przejdź na stronę). Na stronę można zalogować się za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez szkołę (absolwenci z wcześniejszych lat używają tych samych danych logowania co podczas sprawdzania wyników z egzaminu) lub za pomocą profilu zaufanego.
    Deklaracje można również wypełnić ręcznie i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Absolwenci z ubiegłych lat wypełniają załącznik 1b (pobierz załącznik 1b). Prosimy jednak o korzystanie z formy elektronicznej.
  3. Informujemy, że zgodnie z punktem 2.2.3 „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2023” oraz w „Formule 2015″ obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023”  w 2023 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, w tym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020–2022. Osoba, która w latach 2020–2022 nie zdała egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej ma również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej.