• 16.09.1961 – powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Zarządu Portu Gdańsk, zwanej popularnie „Szkołą Doker’: Dyrektorem szkoły został Stanisław Wróblewski
 • 01.09.1965 – uruchomienie Technikum Zawodowego dla Pracujących Zarządu Portu Gdańsk
 • 09.02.1966 – uczestnictwo w uroczystościach odsłonięcia Pomnika Obrońców Westerplatte
 • 01.07.1971 – przeniesienie szkoły do budynku na ul. Wyzwolenia 8
 • 23.06.1972 – uroczyste nadanie Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum Zawodowemu dla Pracujących imienia Bohaterskich Obrońców Westerplatte
 • 15.08.1972 – objęcie stanowiska dyrektora przez mgra Lecha Lewandowskiego
 • 01.09.1974 – powołanie Liceum Zawodowego
 • 01.09.1979 – uruchomienie nowego kierunku: eksploatator portu
 • 16.06.1982 – zakończenie kształcenia w Technikum dla Pracujących
 • 15.08.1989 – objęcie stanowiska dyrektora przez mgra inż. Zbigniewa Pancera
 • 01.09.1989 – zmiana statusu szkoły: decyzją Kuratora powołany został Zespół Szkół Morskich,
  w skład którego weszły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa MPH Gdańsk oraz Morskie
  Liceum Zawodowe
 • 01.09.1990 – powołanie Liceum Ekonomicznego
 • 06.09.1990 – uroczysta inauguracja I Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte
 • 03.10.1991 – organizacja III Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte oraz poświęcenie nowego
 • sztandaru Zespołu Szkół Morskich imienia Bohaterskich Obrońców Westerplatte
 • 04.09.1993 – organizacja VII Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte
 • 13.09.1993 – uroczyste otwarcie sali gimnastycznej
 • 20.01.1994 – nawiązanie współpracy z okręgiem Sef ton w Wielkiej Brytanii
 • 04.12.1994 – nawiązanie współpracy ze szkołą handlowo-ekonomiczną w Naestved w Danii
 • 15.04.1995 – nawiązanie współpracy ze szkołą z Freising k/Monachium
 • 01.09.1996 – powołanie Technikum Zawodowego
 • 23.05.1997 – organizacja XIII Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte
 • 09.12.1998 – organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Ekonomicznej
 • 14.09.1999 – zainicjowanie tradycji rejsu klas pierwszych na Hel i „chrztu morskiego”
 • 13.12.2000 – założenie Klubu Europejskiego
 • 02.04.2001 – nawiązanie współpracy ze szkołą w Kalmarze w Szwecji
 • 18.06.2001 – zakończenie kształcenia w Szkole Zasadniczej
 • 01.09.2001 – założenie Firmy Symulacyjnej ZSM” EURO-HOL” Sp. z 0.0. działającej w oparciu o Regulamin Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych w Zielonej Górze
 • 29.09.2001 – uroczyste obchody 40-lecia Zespołu Szkół Morskich
 • 26.11.2001 – udział w I Pomorskim Sejmiku Szkolnych Klubów Europejskich
 • 13.12.2001 – udział w prezentacji państw Unii Europejskiej – Dzień Szwecji
 • 26.02.2002 – udział w prezentacji państw Unii Europejskiej – Dzień Francji
 • 12.05.2002 – udział młodzieży i nauczycieli w paradzie z okazji Dni Gdańska
 • 11.04.2002 – udział w prezentacji państw Unii Europejskiej – Dzień Finlandii
 • 30.08.2002 – zakończenie działalności warsztatów szkolnych
 • 02.10.2002 – organizacja II Pomorskiego Sejmiku Szkolnych Klubów Europejskich
 • 12.09.2002 – udział w uroczystościach wręczenia miastu Gdańsk flagi Unii Europejskiej
 • 07.03.2003 – wejście w skład obsługi organizacyjnej konferencji „Lingwista”
 • 24.04.2003 – zorganizowanie szkolnego referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
 •  11.05.2003 – udział uczniów w paradzie” Gdańsk w drodze do Unii Europejskiej”
 • 01.10.2003 – uczestnictwo w uroczystościach 85. rocznicy powstania Ligi Morskiej i Rzecznej
 • 08.10.2003 – uroczyste wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów uczennicy Ewelinie Wysockiej
 • 16.11.2003 – zwycięstwo Adama Skolimowskiego w krajowym Konkursie Krasomówczym
  młodzieży szkół średnich
 • 11.02.2004 – uzyskanie Pomorskiego Certyfikatu Jakości w standardach: Organizacja i zarządzanie szkołą sprzyjają efektywnej pracy, Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju
 • 5.05.2004 – udział w obchodach Dnia Hanzy – prezentacja Bremy
 • 01.10.2004 – uzyskanie tytułu „Szkoła z klasą” w pierwszej edycji ogólnopolskiej akcji pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazety Wyborczej
 • 29.11.2004 – organizacja Dnia Solidarności z narodem Ukrainy
 • 18.12.2004 – wejście w skład obsługi spotkania opłatkowego Jolanty Kwaśniewskiej z żołnierzami pełniącymi pokojową misję w Iraku
 • 31.01.2005 – wizyta Dyrekcji Szkoły Neastved z Danii
 • 05.04.2005 – honorowa warta uczniów ZSM przy pomniku Jana Pawła II na Zaspie oraz uczestnictwo we Mszy Św. w intencji zmarłego Papieża
 • 09.04.2005 – udział uczniów w V Zlocie Młodzieży Szkół Klubu Westerplatte
 • 05.05.2005 – uzyskanie Pomorskich Certyfikatów Jakości w standardach: Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem, Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników umożliwiają pełną realizację zadań edukacyjnych, Szkoła dysponuje właściwa bazą i wyposażeniem
 • 31.08.2005 – udział młodzieży w uroczystościach z okazji 25-lecia powstania „Solidarności”
  w Gdańsku
 • 01.09.2005 – uzyskanie sprawności „LEGO, COGITO, AGO” w II edycji ogólnopolskiej akcji
  „Szkoła z klasą”
 • 14.02.2006 – otrzymanie Certyfikatu Jakości PN-EN ISO 9001:2001
 • 25.04.2006 – udział delegacji uczniów i nauczycieli ZSM w spotkaniu obywatelskim z Prezydentem Miasta Gdańska
 • 11.05.2006 – udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłych uczennic z klasy I H
  Technikum
 • 11.07.2006 – uroczyste wręczenie świadectw maturalnych, z udziałem Prezydenta Miasta
  Gdańska, władz oświatowych oraz zasłużonych członków „Solidarności” i telewizji
 • 09.03.2008 – podsumowanie akcji charytatywnej .Palrna dla Władka’; w ramach pomocy dla sparaliżowanego ucznia Zespołu Szkół Morskich
 • 28.10.2008 – udział w obchodach Dnia Prezydencji Francji
 • 16.12.2008 – wyróżnienie w konkursie „Straż Graniczna Wczoraj, Dziś i Jutro’; propagowanie zaufania do służb mundurowych
 • 09.08-02.09.2009 – organizacja XXVI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte i udział młodzieży
  w uroczystościach z okazji 70. rocznicy II wojny światowej
 • 10.02.2010 – „Serce dla Bożenki” – zbiórka pieniędzy na rehabilitację uczennicy Zespołu Szkół
  Morskich
 • 31.03.2010 – Święto Matematyki mające na celu propagowanie nauk ścisłych wśród uczniów ZSM
 • 18.05.2010 – IX finał Gdańskiej Edycji Konkursu 8 Wspaniałych, którego laureatem został
  Mateusz Bujak, uczeń klasy ekonomicznej Zespołu Szkół Morskich
 • Od 2016 – realizacja projektu: „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”.
 • 10.09.2016 – uroczyste otwarcie boiska piłkarskiego przy ZSM.
 • 29-30.09.2016 – obchody jubileuszu 55-lecia ZSM i uroczyste ślubowanie klas pierwszych.
 • 7.11.2016 – Dzień Dawcy Szpiku w ZSM zorganizowany przez Fundację DKMS celem znalezienia „genetycznego bliźniaka” dla chorego na białaczkę limfoblastyczną absolwenta ZSM.
 • 16.11.2016 – gościł w szkole dr Andrzej Drzycimski – historyk, polityk, działacz opozycji.
 • 9.12.2016 – powołanie i spotkanie Rady Konsultacyjnej ZSM z przedstawicielami firm współpracujących z ZSM od wielu lat.
 • 10.01.2017 – zorganizowanie w ZSM Dnia Zawodowca pod hasłem „Z nami po wiedzę i zawód” oraz dni otwartych szkoły.
 • 17.01.2017 – podpisanie porozumienia o współpracy z firmą CARGO LOGIS Sp. z o.o. w obecności V-ce Prezydenta Gdańska Pana Piotra Kowalczuka. W ramach współpracy realizowano projekt edukacyjny Theory for work / Teoria pracy.
 • 30.01.2017 – 24.02.2017 – międzynarodowe praktyki dla klas logistyczno – spedycyjnych i eksploatatorów portów i terminali w Bolonii w ramach projektu Erasmus+ pod nazwą: TLS CONNECTING PEOPLE.
 • 9.03.2017 – podczas III Gali Pracodawcy Przyjaznego Gdańskiej Szkole Zawodowej statuetkę, za wieloletnią współpracę z ZSM, otrzymała Żegluga Gdańska Sp. z o. o., którą z rąk Prezydenta Pawła Adamowicza odebrał prezes – kapitan ż.w. Jerzy Latała.
 • 10.03.2017 – Targi Gdańskich Szkół Zawodowych w Zespole Szkół Morskich.
 • 30.03.2017 – podpisanie partnerskiej umowy o współpracy w ramach realizacji projektu z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Ponowoczesna dydaktyka polonistyczna. Teoria a praktyka” (2016-2019).
 • 1.04.2017 – organizacja IV Turniej Unihokeja Absolwentów ZSM o Puchar Dyrektora Szkoły
 • 10.04.2017 – udział w spotkaniu inaugurującym działania zespołu ds. zawodowej edukacji morskiej zainicjowane przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej.
 • 11.04.2017 – udział w konferencji „Kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej” zorganizowanej przez Pracodawców Pomorza na Politechnice Gdańskiej pod patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewody Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego.
 • 18-22.09.2017 – udział w realizowanym przez Pracodawców Pomorza międzynarodowym programie edukacyjnym „WIWAG – gra ekonomiczna.
 • 17.10.2017 – podpisanie porozumienia o współpracy z: Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu reprezentującą Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS , Przedsiębiorstwem Usług Morskich „Żegluga Gdańska” Ltd. Sp. z o.o. oraz „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o.. Żegluga Gdańska objęła swoim patronatem klasy w zawodzie technik żeglugi śródlądowej, natomiast WUŻ – klasy w zawodzie technik nawigator morski.
 • 23-24.10.2017 – zorganizowanie kiermaszu charytatywnego dla Julki
 • 28.11.2017 – podpisanie porozumienia o współpracy ze Związkiem Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Okręg Gdański
 • 5.12.2017 – podpisanie porozumienia o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego