Rada Rodziców

przy Zespole Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte

ul. Wyzwolenia 8, 80-537 Gdańsk, NIP 583-26-34-077
Nr. konta bankowego Rady Rodziców: 03 1020 1811 0000 0202 0014 3883