• na 1900 techników w Polsce
  • jedno z siedmiu kształcących w zawodach morskich
  • jedno z dwudziestu i jedyne w województwie pomorskim z Międzynarodowym Certyfikatem Jakości  ISO
 • jedyna w Gdańsku szkoła kształcąca w zawodach:
  • logistyczno – spedycyjnych,
  • technik hotelarstwa z uprawnieniami do pracy na promach morskich i oceanicznych
  • unikatowe, poszukiwane na rynku pracy, wysoko płatne zawody
  • profesjonalne przygotowanie do egzaminów zawodowych
  • zawodowe pracownie symulacyjne
  • atrakcyjne praktyki, certyfikowane uprawnienia i staże z możliwością zatrudnienia u  pracodawców
  • specjalistyczny j. angielski, kompetencje językowe niezbędne na rynku pracy
  • przygotowanie do matury i studiów w tym anglojęzycznych
  • zajęcia na wyższych uczelniach
  • międzarodowe praktyki, wymiany i projekty
  • kształcenie przedsiębiorczości, samodzielności, kreatywności