1. Dokument MEN: "BEZPIECZNA SZKOŁA Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów"
  2. Wewnętrzna polityka ochrony uczniów Zespołu Szkół Morskich przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.