Egzamin zawodowy

 

      CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

    1-13 VI 2023r.

 

 

Data/godz.

Zawód/symbol

Liczba zdających

Czas trwania

Sala

Wykaz materiałów

i przyborów, z których mogą korzystać zdający

1 VI 2023 Godz. 9:00

Technik logistyk kwalifikacja SPL.01

 

14

 

14 zdających z 3L :

od nr 1 do 14

(wg dziennika)

 

 

120 min.

312

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

1 VI 2023 Godz. 9:00

Technik logistyk kwalifikacja SPL.01

 

15

 

14 zdających z 3L :

od nr 15 do 28

(wg dziennika)

+

1 zdający z 4L

 

120 min.

313

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

1 VI 2023 Godz. 9:00

Magazynier-logistyk kwalifikacja SPL.01

 

18

 

13 zdających z 3B              +                    5 zdających (absolwenci)

 

120 min.

315

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

1 VI 2023 Godz. 9:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja SPL.02

 

12

 

12 zdających z 3E :

od nr 1 do 12

(wg dziennika)

 

 

120 min.

203

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

1 VI 2022 Godz. 9:00

 

 

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja SPL.02

 

12

 

12 zdających z 3E :

od nr 13 do 24

(wg dziennika)

 

 

120 min.

 

 

204

 

 

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

1 VI 2023 Godz. 9:00

 

Technik hotelarstwa

kwalifikacja HGT.03

10

 

10 zdających z 3H

150 min.

 

 

408

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

1 VI 2023 Godz. 9:00

 

Technik spedytor

kwalifikacja SPL.05

1

 

1 zdający

(absolwent)

120 min.

 

 

 

 

 

107

 

 

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

1 VI 2023 Godz. 13:00

 

Technik hotelarstwa

kwalifikacja HGT.06

 

2

 

2 zdających

(absolwenci)

 

150 min.

 

 

104

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

10 VI 2023 Godz. 8:00

 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja TWO.08

 

6

 

6 zdających z 3Z :

od nr 1 do 7

(wg dziennika)

 

180 min.

Akwen przy Gdańskim Klubie Morskim LOK

(Martwa Wisła)

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*

10 VI 2023 Godz. 12:30

 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja TWO.08

 

5

 

5 zdających z 3Z :

od nr 8 do 12

(wg dziennika)

 

180 min.

10 VI 2023 Godz. 17:00

 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja TWO.08

 

2

 

2 zdających z 4Z

 

180 min.

 13 VI 2023

 Godz. 8:00

Technik mechanik okrętowy kwalifikacja TWO.06

1

 

1 zdający

(absolwent)

240 min.

 

412

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

Na egzamin wszyscy zdający zgłaszają się na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.

 

 

 

 

Egzamin zawodowy

 

        CZĘŚĆ PISEMNA – 60 minut

 2 VI 2023r.  (piątek)

 

 

Data/godz.

Zawód/symbol

Liczba zdających

Czas trwania

Sala

Wykaz materiałów

i przyborów, z których mogą korzystać zdający

2 VI 2023

Godz. 9:00

Technik logistyk kwalifikacja SPL.01

14

 

14 zdających z 3L :

od nr 1 do 14

(wg dziennika)

60 min.

 

 

412

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *

14

 

14 zdających z 3L :

od nr 15 do 28

(wg dziennika)

60 min.

 

 

309

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *

Technik hotelarstwa

kwalifikacja HGT.03

 

10

 

10 zdających z 3H

 

 

60 min.

 

 

 

308

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *

2 VI 2023

Godz. 11:00

Magazynier-logistyk kwalifikacja SPL.01

 

14

13 zdających z 3B

+ 1 zdający (absolwent)

 

60 min.

 

 

412

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja SPL.02

 

12

 

12 zdających z 3E :

od nr 1 do 12

(wg dziennika)

60 min.

 

 

308

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *

 

12

12 zdających z 3E :

od nr 13 do 24

(wg dziennika)

60 min.

 

 

 

309

 

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *

2 VI 2023

Godz. 13:00

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja TWO.08

 

12

12 zdających z 3Z

60 min.

 

 

308

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja TWO.09

1

1 zdający

(absolwent)

 

60 min.

 

 

 

309

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

Na egzamin wszyscy zdający zgłaszają się na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.