Egzamin zawodowy

 

      CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

    3-15 VI 2024r.

 

 

Data/godz.

Zawód/symbol

Liczba zdających

Czas trwania

Sala

Wykaz materiałów

i przyborów, z których mogą korzystać zdający

3 VI 2024 Godz. 9:00

Technik logistyk kwalifikacja SPL.01

 

10

 

10 zdających z 3L :

od nr 1 do 10

(wg dziennika)

 

 

120 min.

203

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3 VI 2024 Godz. 9:00

Technik logistyk kwalifikacja SPL.01

 

11

 

11 zdających z 3L :

od nr 11 do 21

(wg dziennika)

 

120 min.

204

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3 VI 2024 Godz. 9:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja SPL.02

 

12

 

12 zdających z 3E :

od nr 1 do 12

(wg dziennika)

 

 

120 min.

312

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

3 VI 2024 Godz. 9:00

 

 

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja SPL.02

 

13

 

13 zdających z 3E :

od nr 13 do 25

(wg dziennika)

 

 

120 min.

 

 

 

313

 

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3 VI 2024 Godz. 9:00

 

Technik hotelarstwa

kwalifikacja HGT.03

15

 

15 zdających z 3H

150 min.

 

 

315

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3 VI 2024 Godz. 13:00

 

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja SPL.03

1

 

1 zdający

(absolwent)

150 min.

 

 

 

 

 

103

 

 

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3 VI 2024 Godz. 13:00

 

Technik logistyk kwalifikacja SPL.04

 

1

 

1 zdający

(absolwent)

120 min.

 

 

104

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

7 VI 2024 Godz. 8:00

 

Technik mechanik okrętowy kwalifikacja
M.32

1

 

1 zdający

(absolwent)

240 min.

412

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*

13 VI 2024 Godz. 8:00

 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja TWO.09

2

 

2 zdających

(absolwenci)

 

120 min.

412

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*

15 VI 2024 Godz. 8:00

 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja TWO.08

 

5

 

5 zdających z 3Z :

od nr 1 do 5

(wg dziennika)

 

180 min.

Akwen przy Gdańskim Klubie Morskim LOK

(Martwa Wisła)

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*

15 VI 2024 Godz. 12:30

 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja TWO.08

 

5

 

5 zdających z 3Z :

od nr 6 do 10

(wg dziennika)

 

180 min.

15 VI 2024 Godz. 17:00

 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja TWO.08

 

3

 

3 zdających z 3Z :

od nr 11 do 13

(wg dziennika)

 

180 min.

 

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

Na egzamin wszyscy zdający zgłaszają się na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.

 

 

Egzamin zawodowy

 

        CZĘŚĆ PISEMNA – 60 minut

 4 VI 2024r.  (wtorek)

 

 

Data/godz.

Zawód/symbol

Liczba zdających

Czas trwania

Sala

Wykaz materiałów

i przyborów, z których mogą korzystać zdający

4 VI 2024

Godz. 9:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja HGT.03

15

 

15 zdających z 3H

 

60 min.

 

 

412

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja SPL.02

13

 

13 zdających z 3E :

od nr 1 do 13

(wg dziennika)

60 min.

 

 

308

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja SPL.02

 

12

 

 

12 zdających z 3E :

od nr 14 do 25

(wg dziennika)

60 min.

 

 

 

309

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *

4 VI 2024

Godz. 11:00

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja TWO.08

 

14

13 zdających z 3Z

+ 1 zdający z 4Z

 

60 min.

 

 

412

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *

Technik logistyk kwalifikacja SPL.01

 

10

 

10 zdających z 3L :

od nr 1 do 10

(wg dziennika)

60 min.

 

 

308

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *

Technik logistyk kwalifikacja SPL.01

 

11

11 zdających z 3L :

od nr 11 do 21

(wg dziennika)

60 min.

 

 

 

309

 

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

Na egzamin wszyscy zdający zgłaszają się na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.