W bibliotece znajdują się materiały i dokumenty udostępnione przez szkolną pedagożkę, p. Grażynę Kroczkę: wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego; program działań na bieżący rok szkolny z zakresu doradztwa zawodowego; scenariusze zajęć na godziny wychowawcze i zajęcia z przedsiębiorczości; scenariusze spotkań z rodzicami; scenariusze rad pedagogicznych oraz scenariusze innych działań szkolnych.  Udostępniamy też adresy stron internetowych ważnych w poszukiwaniu pracy; testy oraz prezentacje multimedialne do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych.