Przypominamy, że 30 listopada upływa termin nadsyłania Kart zgłoszeniowych do Konkursu zawodowego „Razem do zawodu”, organizowanego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Harmonogram konkursów:

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie na stronie internetowej Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza: https://rigp.pl/ruszyla-kolejna-edycja-konkursu-razem-do-zawodu,1088,pl

Etap 1 Nadsyłanie przez organ prowadzący Karty zgłoszeniowej do Konkursu od dnia ogłoszenia do 30.11.2022

Etap 2 Nadsyłanie przez szkołę Karty Projektu 30.11.2022 – 17.02.2023

Etap 3 Ocena formalna i merytoryczna 17.02.2023 – 28.02.2023

Informacja o zakwalifikowaniu zespołu uczniów do IV etapu Konkursu „Razem do

zawodu” zostanie przekazana drogą elektroniczną (e-mail) na wskazany w Karcie

zgłoszeniowej adres w terminie do 03.03.2023 roku

Etap 4 Prezentacja przez zespół projektowy projektu przed komisją konkursową – Konkursu „Razem do Zawodu” 20.03.2023 – 31.03.2023

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie na stronie internetowej Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza: https://rigp.pl/ruszyla-kolejna-edycja-konkursu-razem-do-zawodu,1088,pl