Uczniowie klas 3 N i 3 MZ zakończyli miesięczne morskie praktyki na s/v Dar Młodzieży. Młodzi adepci sztuki żeglowania zamustrowali w dniu 22 kwietnioa w Antwerpii na trzymasztową fregatę Dar Młodzieży ⛵️ i rozpoczęli miesięczną przygodę morską 🌊

Następnie odwiedzili port w Hamburgu, w którym przez ostatnie dni świętowane były urodziny portu - Hafengeburstag Hamburg - nawiązujące do nadania przez cesarza Fryderyka Barbarossę obywatelom Hamburga, 7 mają 1189 r., ulgi celnej na wszelkie towary przewożone ich statkami rzeką Łabą pomiędzy miastem a Morzem Północnym.

W dniu 8 maja uczestnicy rejsu- uczniowie klas 3 N i 3 MZ odcumowali od nabrzeża w Hamburgu Po tym fantastycznym festiwalu portowym czas, aby uczniowie szkolili się dalej w rzemiośle marynarskim. Dalszy ciąg treningu morskiego na Darze Młodzieży naszych młodych adeptów sztuki żeglowania przebiegał na wybrzeżu Anglii.

Nasi uczniowie odwiedzili także Sztokholm. Razem z polską misją dyplomatyczną w Szwecji, na czele z Panią Joanną Hofman Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Szwecji, konsulem RP Panem Maciejem Zamościkiem, Attaché Wojskowym płk Adamem Jaborskim, sekretarzem Michałem Kapuścińskim, Komendantem Daru Młodzieży kpt. ż.w. Rafałem Szymańskim, załogą, opiekunami i naszymi praktykantami – młodymi adeptami rzemiosła żeglarskiego, uczestniczyliśmy w uroczystej mszy św. w kościele św. Jakuba koncelebrowanej pod przewodnictwem księdza Pawła Drążyka Rektor PMK w Sztokholmie.
Po mszy św. delegacja udała się na cmentarz, gdzie złożyła kwiaty na grobach marynarzy pierwszej załogi Białej Fregaty Daru Pomorza, którzy spoczywają na cmentarzu Haga Norra, mieszczącym się na przedmieściach Sztokholmu. Starszy bosman Józef Grzelak, urodzony 14 czerwca 1897, zmarły 8 listopada 1948 roku, bosman Jan Leszczyński, urodzonego 14 maja 1881, zmarły 2 czerwca 1942 roku.
342971835_599441145436913_8189157104729238005_n.jpg 345202913_2100074486997146_7590506531096913557_n.jpg
345204990_568093715308158_7685696201933909804_n.jpg345279929_188247060804817_636099029551266011_n.jpg 345444266_194438893411026_3737503597548904315_n.jpg 346940139_941773277047303_6720802835627823437_n.jpg