Informujemy, że od 4 maja 2020 r. poradnie psychologiczno-pedagogiczne wznawiają częściowo swoją działalność

Otwórz informacja PPP dla rodziców