Umowa z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa to nie tylko papier, treść i podpisy, ale „żywy” efekt wymiernej współpracy. Bardzo dziękujemy za możliwość skorzystania z gościnności w Ośrodku Doświadczalnym Badań Modelowych Politechniki Gdańskiej w Iławie oraz wizyty w Badawczo-Szkoleniowym Ośrodku Manewrowania Statkami działającym w Kamionce (Ośrodek szkoleniowy dla kapitanów i pilotów statków). Skorzystanie ze sprzętu i doświadczenia oraz wiedzy kadry. Zdecydowanie podnosi to jakość współpracy i kształcenia naszych uczniów, którzy już jako absolwenci niejednokrotnie kontynuują naukę na Politechnice Gdańskiej.
Wszystkie te działania ukierunkowane są na wzmocnienie atrakcyjności i jakości kształcenia, szkolenia zawodowego, rozwijania systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu oraz lepsze przygotowanie uczniów do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
449259380_885102506991146_4485134891384063810_n.jpg
449263381_885102443657819_1743012022739284900_n.jpg
449270524_885102540324476_6215419320376627601_n.jpg
449284164_885102543657809_5033081452136561251_n.jpg
449285355_885102490324481_7290024365926091510_n-1.jpg
449285946_885102480324482_162393978729258635_n.jpg