Zachęcam uczniów klas I-V technikum i szkoły branżowej lubiących dobrą literaturę do udziału w kolejnej edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla szkół ponadgimnazjalnych "Na literackim szlaku" w roku szkolnym 2023/2024. Uczestnicy mają za zadanie przeczytać raz w miesiącu: od września do marca podaną przez szkolnego koordynatora konkursu, a wyznaczoną przez organizatora - Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku lekturę i na początku przyszłego miesiąca napisać pod nadzorem  koordynatora konkursu- nauczyciela- bibliotekarza Anety Gonerskiej test sprawdzający znajomość pozycji. Koordynator przesyła organizatorowi w wyznaczonym terminie wyniki testu uczestników. Terminy pisania testów i wykaz lektur zamieszczam poniżej. Zachęcam Was do zapisania się w bibliotece szkolnej do udziału w maratonie. Na laureatów czekają nagrody oraz udział w uroczystej gali WMCz. W bibliotece znajdziecie również więcej informacji nt maratonu oraz potrzebne lektury.

nauczyciel- bibliotekarz Aneta Gonerska

Data rozesłania testu. Ostateczny termin wprowadzania wyników
Test 1. – 17 X 2023 -   24 X 2023
Test 2. – 14 XI 2023 -  21 XI 2023
Test 3. – 12 XII 2023 - 19 XII 2023
Test 4. – 9 I 2024 -      16 I 2024
Test 5. – 13 II 2024 -   20 II 2024
Test 6. – 12 III 2024 -  19 III 2024

Na literackim szlaku (uczniowie szkół ponadpodstawowych):
1. Conrad Joseph, Jądro ciemności
2. Gaarder Jostein, Świat Zofii
3. Natsukawa Sosuke, O kocie, który ratował książki
4. Pratchett Terry, Prawda
5. Rusinek Michał, Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej
6. Zakrzewska Agnieszka, Gwiazdy nigdy nie gasną.

Lektura na wrzesień: 

Joseph Conrad, Jądro ciemności.