MAGAZYNIER-LOGISTYK
Branżowa Szkoła I stopnia

Opis zawodu

Magazynier-Logistyk to:
• osoba, która realizuje przepływy wszystkich dóbr i informacji w magazynie
• osoba, która zarządza dokumentacją i ewidencją magazynową
• osoba, która prowadzi procesy przedprodukcyjne
• osoba, która jest dziś niezbędna w prawidłowym procesie przygotowania wysyłki i obsługi klienta

Korzyści

• praca dla magazyniera-logistyka czeka dziś wszędzie, w każdym przedsiębiorstwie, instytucjach samorządowych i centralnych
• przeciętne zarobki w zawodzie to 3000-6000 zł
• to jeden z zawodów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy
• uniwersalna wiedza pozwala na szeroki rozwój kariery zawodowej i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Kwalifikacje zawodowe

Uczniowie zdobywają międzynarodową kwalifikację zawodową SPL.01-Obsługa magazynów.
Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia i zdobyć kolejną kwalifikację SPL.04-Organizacja transportu i dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk oraz średnie wykształcenie.

Dodatkowe uprawnienia

• Wirtualne Laboratoria – innowacyjny projekt edukacyjny z wykorzystaniem oprogramowania ERP; umożliwia ukończenie kursu obsługi oprogramowania klasy ERP – Zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, niezbędnego dziś narzędzia w funkcjonowaniu firm
• Kursy obsługi wózków jezdniowych, żurawi HDS