TECHNIK HOTELARSTWA

 Korzyści
 Kariera zawodowa
 Opis zawodu
 Kwalifikacje zawodowe
 Dodatkowe uprawnienia
 Praktyki zawodowe

Korzyści

• Stale rozwijający się dział gospodarki,
• Zarobki w branży to 3000-8000 zł
• To przyszłość europejskiego rynku pracy,
• Praca w środowisku międzynarodowym.
• Możliwość pracy na morzu.

Kariera zawodowa

Badania rynku wskazują, że kondycja branży hotelarskiej w Polsce jest coraz lepsza. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania rodzimych oraz międzynarodowych sieci hotelowych polskim rynkiem, szczególnie w segmencie hoteli ekonomicznych. Inwestycje hotelarskie oddają także inwestorzy indywidualni. Polska odzyskuje miano recepcji turystycznej z liczącą się bazą noclegową. Potrzeba kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa wynika między innymi z tego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a co za tym idzie, aktywnym uczestnikiem jej systemu ekonomiczno – społecznego. Wzrastające zapotrzebowanie na szeroko pojęte usługi, w tym turystyczne i hotelarskie, jest trendem dominującym. Aby skutecznie działać na zglobalizowanym, konkurencyjnym rynku, trzeba być dobrym fachowcem, znać języki obce, znać branżę i nowoczesne trendy w niej występujące, ale jednocześnie pamiętać o świadczeniu tradycyjnej gościnności. Elementy te – to główne wymagania współczesnej branży hotelarskiej. Hotel XXI wieku to nie tylko nowoczesny i świetnie wyposażony budynek, ale przede wszystkim kompetentny, wykwalifikowany, uprzejmy i gotowy służyć gościom personel hotelowy.

Opis zawodu

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności.

Kwalifikacje zawodowe

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, udokumentowane dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technika hotelarstwa.
1. Planowanie i realizacja usług w recepcji (TG.12)- egzamin po kl. II
2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelowe (TG.13) – egzamin I sem. kl. IV
Ad 1. Planowanie i realizacja usług w recepcji – przyjmowanie i ewidencjonowanie rezerwacji dokonywanych przez gości indywidualnych oraz grupy zorganizowane, obsługą gości w recepcji, udzielanie informacji turystycznych, oferowanie dodatkowych usług, rozliczanie pobytu.
Ad 2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie- utrzymanie porządku w jednostkach mieszkalnych, przygotowanie śniadań dla gości hotelowych, nakrywanie stołu, przygotowywanie sali konsumpcyjnej, podawanie potraw, organizacja i rozliczenie usług dodatkowych zgodnie z zamówieniem. Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do podjęcia studiów kierunkowych na uczelniach wyższych.

Dodatkowe uprawnienia

• Kursy modułowe.
• Kursy barman, barista, kelner.

Praktyki zawodowe

• Zapewniamy praktyki zawodowe w najlepszych hotelach Trójmiasta, w których nasi uczniowie i absolwenci znajdują często zatrudnienie
• Praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich