Pracownie logistyczno-spedycyjne – z Wirtualnymi Laboratoriami, dzięki którym uczniowie mogą korzystać z zaawansowanego branżowego oprogramowania klasy ERP- Zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Stanowiska komputerowe wyposażone są w program nawigacyjny (planowanie tras), oprogramowanie magazynowe do prowadzenia gospodarki magazynowej umożliwiające: całkowitą kontrolę stanów i obrotów magazynowych w układzie ilościowym i ilościowo-wartościowym, wskazanie dla dostaw miejsca składowania (półka, hala, regał), przeprowadzenie inwentaryzacji w dowolnym dniu i po dowolnych parametrach np. miejscu składowania lub nr seryjnych, wystawienie dokumentów magazynowych: MM, RW, PW, WZ, PZ, prowadzenie gospodarki opakowaniami, współpracę z urządzeniami zewnętrznymi. Sale wyposażone są w plansze dydaktyczne poglądowe, gabloty przeszkolone z modelami sprzętów i urządzeń do składowania, pakowania i zabezpieczania ładunków , regały magazynowe z modelami opakowań, tablicę interaktywną, rzutnik.

Pracownie logistyczno-spedycyjne wykorzystywane są również do zajęć w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. Dodatkowe wyposażenie dla zawodu to m.in.: walizki podróżnych wraz z przykładowym bagażem i przedmiotami zakazanymi do przewozu, modele portów i terminali, urządzeń przeładunkowych, zestawy krótkofalówek. Uczniowie przyswoją wiedzę praktyczną z zakresu m.in.. : obsługi gości w portach i terminalach, organizowania i monitorowania procesów magazynowych i dystrybucyjnych, zarządzania procesem transportowym, łańcuchem dostaw, prowadzenia dokumentacji transportowo – logistycznej.