Posiadamy pracownię nawigacyjną z symulatorem operacyjnym Map Elektronicznych (ECDIS) oraz symulator łączności GMDSS Simulator TGS 5000, służącymi m.in. do nauki manewrowania jednostką na morzu oraz w porcie, ćwiczeń cumowania jednostką, wchodzenie do portu itp. Symulator pozwala na wierne odtworzenie warunków panujących na akwenie podczas prowadzenia statku, wiernie odwzorowuje zachowanie się statków podczas zróżnicowanych warunków pogodowych występujących na akwenie.

Pracownia jest również wyposażona w: stoły nawigacyjne do pracy na mapie i do pracy z dokumentacją ładunkową ; katalogi map i publikacji nautycznych; mapy ćwiczeniowe i nawigacyjne; publikacje nautyczne: locje, spisy świateł i sygnałów mgłowych, spisy sygnałów  radiowych, tablice nawigacyjne; publikacje dotyczące przepisów przewozu ładunków, bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego i pracy na statkach handlowych; IAMSAR, MKS; dokumentacje techniczną różnych typów statków; trójkąty nawigacyjne, przenośniki; protraktory; cyrkle nawigacyjne; liniały równoległe; urządzenia – radiotelefon VHF/DSC, SART, odbiornik NAVTEX, wiatromierz, barometr, psychrometr, higrometr, stacja pogodowa, pimetr; oprogramowanie komputerowe do: kontroli stateczności, symulacji załadunku statku, wytrzymałości kadłuba, oceny wpływu falowania na statek.