Posiadamy pracownie symulacyjną siłowni okrętowej z  programami symulacyjnymi (Marine Training Software, Simulator And Diesel Engine Testers) obejmującymi:

  • symulator siłowni okrętowej z silnikami głównymi średnioobrotowymi typu MEC/MER 2 i MED3D (silnik główny czterosuwowy, średnioobrotowy z przekładnią redukcyjną i śrubą nastawną). Zadaniem tego symulatora jest praktyczne przygotowanie uczniów do obsługi siłowni okrętowej.
  • zestaw komputerowych programów edukacyjnych, służących do nauczania podstawowych zasad obsługi instalacji pomocniczych w siłowniach okrętowych (opracowany na bazie obecnie stosowanych na statkach rozwiązań technicznych).

Wyżej wymienione symulatory są programami interaktywnymi, tzn. umożliwiają one realistyczną prezentację sposobu działania mechanizmów instalacji siłowni okrętowej. Podczas zajęć na symulatorach uczniowie mają możliwość przećwiczyć prawie każdą możliwą sytuację awaryjną, która może mieć miejsce na statku w warunkach rzeczywistych.

Oprócz tego pracownię mechaniczną wyposażoną w: zestawy do testowania olejów, do badania jakości wody kotłowej, do badania wody chłodzącej silnik; niezbędne przyrządy pomiarowe; gabloty przeszkolone z modelami części maszyn i urządzeń okrętowych; modele kadłubów, ich przekroje; modele: elementów płaskich, brył, elementów przestrzennych, przekrojów, połączeń, plansze dydaktyczne poglądowe; podręczną biblioteczkę zawodowa wyposażoną w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla zawodu (m.in. dokumentacje konstrukcyjne i statecznościowe statków, dokumentacji techniczno-ruchowych poszczególnych urządzeń siłowni, Polskie Normy, międzynarodowe konwencje, poradniki zawodowe, przepisy Towarzystw Klasyfikacyjnych, katalogi części zamiennych, literatura specjalistyczna, zestawy filmów dydaktycznych).

Część zajęć odbywa się w specjalistycznych laboratoriach Akademii Morskiej w Gdyni, z którą szkoła ma podpisaną umowę o współpracy.