W zakresie współpracy z uczelniami wyższymi uczniowie ZSM:

 • realizują specjalistyczny program nauczania w laboratoriach i na statkach pełnomorskich
 • biorą udział w wykładach
 • startują w konkursach i olimpiadach wiedzy
 • uczestniczą w innowacjach pedagogicznych

AM w Gdyni:

 • specjalistyczne zajęcia w laboratoriach Wydziału Mechanicznego
 • rejsy na statkach Horyzont II i Dar Młodzieży
 • wykłady prowadzone przez kadrę akademicką
 • kursy modułowe bezpieczeństwa żeglugi
 • zajęcia praktyczne

UG w Gdańsku:

 • wykłady w zakresie prawa morskiego

PG w Gdańsku:

 • specjalistyczne zajęcia w laboratoriach wydziału mechanicznego
 • wykłady prowadzone przez kadrę akademicką

Narodowe Centrum Żeglarstwa AWF w GDAŃSKU

 • szkolenie praktyczne w ramach realizowanego w ZSM programu nauczania
 • staże, praktyka, wolontariat
 • praca sezonowa w charakterze „asystenta bosmana”
 • udział w wydarzeniach organizowanych przez NCŻ

WSL w Poznaniu

 • uczestniczą w nowoczesnej innowacji – wirtualnych laboratoriów

WSB w Poznaniu

 • wykłady otwarte dotyczące problematyki bezpieczeństwa człowieka
 • możliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych WSB
 • możliwość podjęcia studiów przez absolwentów ZSM na zasadach określonych przez WSB przy zachowaniu preferencyjnych warunków.